top of page

Profile

Join date: Feb 3, 2024

About

درب بیمارستانی


درب اتوماتیک بیمارستانی کشویی،درب بیمارستانی لولایی، درب اتاق عمل و درب ضد تشعشع و همچنین دربClean room توسط شرکت آتی در عرضه شده و دارای استاندارد های بین المللی می باشند.

smith37410

More actions
bottom of page